De OLE-methode: Van Flowchart naar Blockchain

door | 19 mrt 2022

Eén van onze marketing-slogans is dat wij deelnemers aan onze trainingen kunnen opleiden tot de ‘next-generation software developers’. Het doel van deze blog is om in het kort toe lichten waarom en hoe we dat doen.

Proces moet leidend zijn, en niet de IT.

Allereerst de waarom. Tegenwoordig is IT niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven: er wordt meer en meer gedigitaliseerd en onze afhankelijkheid van IT is groter dan we soms bewust van zijn. Dit biedt natuurlijk vele voordelen, maar het brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Twee grote uitdagingen waar bijna alle organisaties mee kampen, betreffen de kloof tussen eindgebruiker en IT-leverancier en integratie-vraagstukken.

Gebruikers moeten zich aanpassen aan de IT zoals die opgeleverd is, en welke niet, of alleen door grote investeringen te doen, aangepast kan worden naar de wensen van de gebruiker. Vaak is een IT-pakket niet volledig dekkend en wordt er gebruikt gemaakt van meerdere pakketten of Excel. Deze verschillende IT-oplossingen kunnen niet gemakkelijk met elkaar communiceren waardoor informatie op verschillende plekken staat opgeslagen. Kortom, de IT werkt niet zoals gewenst en dit brengt onnodig, inefficiënt en foutgevoelig werk met zich mee.

Wij geloven dat organisaties, die toekomstbestendig willen zijn, continu hun bedrijfsprocessen moeten kunnen monitoren en verbeteren. Hiervoor is ondersteunende IT nodig, die precies aansluit bij de gewenste uitvoering van die bedrijfsprocessen. Niet alleen zorgt dit voor een uniforme werkwijze waarin de gebruikers door hun proces gestuurd kunnen worden, maar ook zorgt het voor real-time inzicht in alle belangrijke prestatie indicatoren. Om dit te realiseren moeten de gewenste bedrijfsprocessen centraal staan, en niet de IT.

Van Procesmodel naar IT-oplossing

En dan nu de hoe. Net als bij het bouwen van fysieke infrastructuur, moet bij het bouwen van digitale infrastructuur eerst de huidige en gewenste situatie grondig in beeld worden gebracht. In onze trainingen behandelen wij dit als een algemene bedrijfskundige analyse en een verdiepende bedrijfskundige analyse. Op basis van deze analyses kan het huidige proces omschreven worden in een procesmodel.

Hiervoor gebruiken wij de volledig grafische modelleringstaal GOLE. GOLE gaat veel verder dan andere modelleringstalen (zoals BPMN) omdat het aangeeft hoe je met gegevens om moet gaan die door een proces stromen. Deze gegevens worden gemodelleerd als objecten die een plaats innemen in een zogenaamd dataformulier. Dit dataformulier is de entiteit die stroomt door het proces en voortdurend per processtap wordt bijgewerkt, om uiteindelijk te leiden tot een volledig ingevuld formulier met alle gewenste resultaatdata die het proces diende op te leveren. Ook kun je in GOLE de bedrijfslogica beschrijven die vertelt hoe je per processtap input-data verwerkt tot output-data. Voor meer details hierover verwijzen we naar een de blog over datamodellering en bedrijfslogica.

Vervolgens komt de uitdagende taak om de huidige situatie om te zetten in de gewenste situatie, waarbij de inefficiënties en complexiteit zoveel mogelijk moeten worden geëlimineerd. Hierbij wordt gewerkt vanuit de gedachte dat het procesmodel direct en foutloos door vertaald kan worden naar volledige werkende workflow software, en dat gebruik gemaakt kan worden van private blockchain technologie. Op basis van het verbeterde procesmodel kan vervolgens automatisch workflow software gegeneerd worden door middel van de OLE-compiler.

Na jarenlang onderzoek heeft dr. Herman Balsters, geïnspireerd door vooraanstaande wiskundige en filosofen zoals Saul Kripke, een formele wiskundige taal bedacht die ten grondslag ligt aan GOLE. Die taal heet OLE (Objects, Logic, and English), en het is de OLE-taal die de basis heeft geleverd voor zowel de combinatie van proces + data + bedrijfslogica om bedrijfsprocessen correct en volledig te kunnen beschrijven, als de basis voor de inrichting van de compiler die GOLE-procesmodellen uiteindelijk automatisch vertaalt naar werkende software.

Gebruikers van GOLE (Grafisch OLE) zullen OLE waarschijnlijk nooit zien. Maar het is goed om te weten dat er onder GOLE een stevig wiskundig fundament zit, dat garandeert dat de GOLE niet alleen heel precies is, maar ook bewijsbaar correct vertaalt naar werkende softwarecode (blockchaincode in het geval NorthChain).

Door een combinatie van de bedrijfskundige analyses, de GOLE-procesmodellen met data en bedrijfslogica en de OLE-compiler, kunnen wij dus inderdaad een methode aanbieden om workflow software te maken zonder daarbij te programmeren. Deelnemers aan onze trainingen kunnen binnen enkele dagen opgeleid worden tot de ‘next-generation software developers’.

Reading Progress: