Wij leren organisaties hoe ze zonder programmeren hun eigen softwareoplossing kunnen creëren voor het beheren van bedrijfsprocessen.

No coding,
No-Nonsense.

FLOWCHAIN ACADEMY

JOUW TRAININGSPARTNER IN PROCESMANAGEMENT EN ICT

Geaccrediteerd door:

NorthChain_Logo
NorthChain_Logo

Wanneer bedrijfsprocessen goed zijn ingericht en ondersteund worden door ICT,
wint iedereen.

Van slim processen inrichten

Organisaties die toekomstbestendig willen zijn, dienen procesmatig en data-gedreven te gaan werken. Data geeft alleen informatie als de context, het bedrijfsproces, goed begrepen wordt. Vervolgens zorgt inzicht in het verloop en de uitvoering van processen dat beslissingen en beleid gebaseerd kunnen worden op feitelijke informatie uit de bedrijfsvoering. 

Meer lezen…

Naar volledig ondersteunende ICT

Om constant kwaliteit te kunnen leveren en prestaties te kunnen verbeteren, bestaat de behoefte aan duurzaam ingerichte processen die volledig ondersteund worden door ICT-systemen. Deze systemen moeten inzicht en sturing geven, zodat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is voor de juiste personen.

Meer lezen…

Zonder te programmeren

Door onze unieke samenwerkingen kunnen wij een methode aanbieden waardoor procesomschrijvingen direct omgezet kunnen worden in op maat gemaakte ICT-systemen, zonder dat enige kennis van programmeren vereist is. Vanuit een volledige procesbeschrijving kan geheel automatisch dashboards gegenereerd worden voor iedere rol binnen het proces.

Meer lezen…

FlowChain Academy is het opleidingsinstituut voor de next-generation workflow software developers.

NorthChain_Logo

De FlowChain-Methode

Bedrijfskundige aanpak

Bij onze aanpak staat de bedrijfskunde centraal. Dit houdt in dat de focus ligt op de inhoud van de bedrijfsprocessen: “From People and Processes to IT”

Meer lezen…

Eigen modelleringswijze

De modelleertaal GOLE is zeer gebruiksvriendelijk en biedt de mogelijkheid om op een zeer overzichtelijke en volledige manier complexe processen weer te geven.

Meer lezen…

De beste no-code oplossing

Door onze samenwerking met NorthChain kan iedere deelnemer zelf workflow software genereren. De methode is een model-gedreven aanpak waarbij het proces centraal staat.
 

Meer lezen…

Private blockchain technologie

Een nieuwe technologie om bedrijfsprocessen te optimaliseren, automatiseren en implementeren. Het unieke vertrouwen in de opgeslagen data biedt zekerheid en nieuwe mogelijkheden.

 

Meer lezen…

Eigen modelleringswijze voor data en bedrijfslogica

Bij het uitvoeren van processen wordt data geconsumeerd en geproduceerd. Onze modelleringswijze biedt een instrument om gemakkelijk en overzichtelijk in kaart te brengen welke informatie waar en wanneer nodig is.

 

Meer lezen…

Divers en met een gespecialiseerd team

Ons team bestaat uit trainers met achtergronden in onderzoek, onderwijs, IT en het bedrijfsleven. Wij delen een brede ervaring en passie in het inrichten en verbeteren van bedrijfsprocessen op een zo simpel mogelijke manier.

 

Meer lezen…

Referenties

Rijksuniversiteit Groningen

“FlowChain was voor het GDBC van de Rijksuniversiteit Groningen dé ideale partner voor het verzorgen van de Learning Community ‘Blockchain & Business Processes’. FlowChain weet als geen ander wetenschappelijke kennis te relateren aan de praktijk: waar en hoe kunnen de diverse technieken van nut zijn voor de business en vooral de processen in die business. De aanpak werkt. Studenten slaagden er in deze relatie te leggen door de manier van kennisoverdracht gecombineerd met de relatie met de praktijk. Het GDBC kijkt uit naar toekomstige samenwerkingsvormen met FlowChain.”

Directeur en Project Leider
Groningen Digital Business Center

TRIP Advocaten & Notarissen

“Digitalisering optimaliseert processen: de snelheid gaat omhoog en de kosten naar beneden. Daardoor houd je tijd over voor maatwerk en aandacht voor de klant. Voordat je een proces gaat digitaliseren of zelfs in een private blockchain gaat vatten, moet je het helemaal uitpluizen. Door de trainingen en het advies concludeerden wij dat er 25 stappen nodig zijn om tot een hypotheekdoorhaling te komen, en dat je daarvan zo’n 18 kunt automatiseren. In slechts een paar weken hebben we een werkende blockchain gebouwd met de OLE-methode.”

Notaris
TRIP Advocaten & Notarissen

SAMEEN

“Na slechts enkele trainingen hebben studenten in een casus ons HR-proces gevisualiseerd, geoptimaliseerd en een volledig werkende demo van een ondersteunend en op maat gemaakt IT-systeem opgeleverd. Door gebruik te maken van de techniek van NorthChain kon dit in heel kort tijdsbestek en zonder dat de studenten hoefden te programmeren. Het systeem helpt ons bij het uitvoeren van de HR-taken en geeft real-time inzicht in alle belangrijke statistieken en openstaande taken.”

HR-Manager
SAMEEN

UniPartners Groningen

“Wij hebben in meerdere sessies ontzettend veel geleerd over blockchain technologie, alsook het visualiseren, verbeteren en beheersen van bedrijfsprocessen aan de hand van de OLE-methode. De eerste sessie was gevuld met alle belangrijke Blockchain fundamenten om deze technologie en diens toepassingen te leren kennen. In de vervolgsessies zijn we dieper op de stof ingegaan en hebben we onze kennis direct toegepast op relevante (huiswerk)opdrachten. Gedurende de sessies was er alle ruimte voor vragen en discussie, waardoor alle onduidelijkheden direct helder werden.  Dankzij de begeleiding vanuit FlowChain kunnen we nu zelf aan de slag om mooie projecten op te zetten bij UniPartners op het gebied van Blockchain en de OLE-methode.“

Voorzitter & Projectmanager
UniPartners Groningen

 

Wie hebben onze trainingen al gevolgd?

Workflow Modelers

Workflow Consultants

Workflow Engineers

Procesmanagement gaat over het steeds beter organiseren van het dagelijkse werk

NorthChain_Logo

Proces-denken als basis voor verbetering
Het denken in processen zorgt ervoor dat de klant of cliënt centraal komt te staan. Om hen optimaal te bedienen, dient het werk efficiënt en effectief georganiseerd te worden. Een essentieel onderdeel hiervan is het slim organiseren van data: Wie levert wanneer welke informatie aan? Wie heeft wanneer welke informatie nodig?

Vanuit slim ingerichte processen perfect passende ICT ontwikkelen
ICT moet bedrijfsprocessen ondersteunen en niet belemmeren. Het dient de effectiviteit en efficiëntie van medewerkers te ondersteunen door taken inzichtelijk te maken, knelpunten bloot te leggen en administratieve rompslomp te automatiseren. Hierdoor kunnen organisaties hun personeel beter benutten en meer waarde toevoegen. Daarom moet het ontwikkelen van ICT beginnen bij het kaart brengen van het proces en de wensen van de werknemers.

Iedere succesformule van een organisatie bestaat uit een juiste interactie tussen mensen, processen, data en technologie.

 

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

Verstuur hier uw verzoek

Onze partners