Een bedrijfskundige aanpak voor het ontwikkelen van proces-ondersteunende IT

door | 25 mrt 2022

Bij het ontwikkelen van IT zal het ten alle tijde moeten gaan over hoe je als eindgebruiker en als desbetreffende organisatie het meest optimaal kan worden ondersteund. De essentie van het ontwikkelen ligt dus niet in het leveren van de IT an sich, maar bij het volledig in kaart brengen van wat er ontwikkeld moet gaan worden om de eindgebruiker (en daarmee diens organisatie) optimaal te ondersteunen. 

Volgens onze visie zijn er altijd drie elementen essentieel in de digitale ontwikkeling van een organisatie: mensen (eindgebruikers), processen en technologie (IT). In de huidige ontwikkeling van IT worden deze drie elementen niet altijd even sterk meegenomen in de digitalisering van een organisatie. Het is belangrijk om te weten waar en hoe je moet beginnen met het formuleren van een raamwerk waarbinnen je al deze elementen een plaats kunt geven.

De OLE-methode

Onze bedrijfskundige aanpak, die een sterk groeiend aantal organisaties aanspreekt, is onder meer gestoeld op de OLE-methode, waarmee de digitale transitie op bedrijfskundige grondslag gemaakt kan worden. De OLE-methode neemt de eindgebruikers en bedrijfsprocessen als uitgangspunt om IT te ontwikkelen. Zo staat niet de techniek centraal, maar de inhoud en het doel van het proces waar de eindgebruikers volledig achterstaan.

De OLE-methode maakt gebruikt modelgebaseerde generatie van proces-ondersteunende IT

Een zeer belangrijk onderdeel van deze methode is de eigen ontwikkelde modelleringswijze GOLE (grafisch OLE). Deze modelleringswijze stelt mensen in staat om de bedrijfsprocessen eenvoudig te modelleren, te analyseren, te verbeteren en uiteindelijk ook te implementeren (zie blog: procesmodel als basis voor software). Onze IT-partner NorthChain heeft een innovatieve technologie hiervoor ontwikkeld: een toepassing van zogeheten compilertechnologie. Als je een gewenst procesmodel aanbiedt aan de compiler, een soort vertaalmachine, wordt dit automatisch omgezet in foutloze blockchaincode en een bijbehorende gebruikersinterface (dashboard) voor iedere gebruiker. Ook wordt er een API bijgeleverd waardoor de softwareoplossing gekoppeld kan worden met bestaande IT-systemen of eigen dashboards. Over hoe dit werkt, kunt u meer lezen in deze blog.

Zoals gezegd staat de OLE-methode voor een bedrijfskundige aanpak, echter welke rollen hebben de drie kernonderdelen precies?

De Gouden Driehoek: Mensen, Processen en IT.

Mensen

De mensen zijn het hart van een organisatie; zonder hen klopt of stroomt er niets. Ze voeren dagelijks taken uit en maken keuzes om uiteindelijk problemen op te lossen en waarde toe te voegen. Idealiter ondersteunt IT bij de verschillende taken en keuzes, door te sturen op een bepaalde afgesproken werkwijze en inzicht te bieden in zaken als de huidige status, de geschiedenis en verantwoordelijkheden. Dat betekent dat de IT aangepast zou moeten worden naar hoe zij het liefste willen werken. Oftewel, samen met de mensen moet bepaald worden hoe er gewerkt gaat worden, en pas dan komt de IT.

Bedrijfsprocessen

Bedrijfsprocessen worden uitgevoerd door mensen en systemen en zijn de bouwstenen van een organisatie. Processen zijn het geheel van stappen of acties die moeten worden ondernomen om een bepaald doel te bereiken. Het bevat dus de afspraken die organisatie intern gemaakt heeft over hoe er, voor een bepaalde dienst of product, gewerkt dient te worden. Hedendaagse processen zijn vaak inefficiënt ingericht omdat ze door de jaren heen zijn aangepast aan de niet volledig dekkende IT-systemen. Te vaak nog is een organisatie hiërarchisch ingericht op basis van afdelingen (‘afdelingsdenken’ of ‘silodenken’), in plaats van op producten of diensten (‘procesdenken’). Door de processen centraal te zetten, wordt de organisatie veel meer verbonden, in plaats van dat het bestaat uit allerlei eilandjes. Deze processen kunnen dan systeem-agnostisch (ofwel: onafhankelijk van bestaande systemen, zoals IT) worden ingericht, wat leidt tot een veel optimaler proces voor de werknemer en de klant.

(Informatie) Technologie

Technologie krijgt vaak de meeste aandacht bij het doorvoeren van een verandering binnen de organisatie. Technologie kan inderdaad een organisatie maken of kraken, maar het is hoe dan ook belangrijk om te beseffen dat technologie op zichzelf niet de problemen zal oplossen. Zonder de juiste mensen om het te gebruiken en goed ingerichte processen, zal er niets veranderen. IT moet dus altijd worden ingezet om de mensen te ondersteunen bij het uitvoeren van processen. Daarom moet de IT een technisch spiegeldbeeld zijn van de gewenste werkwijze van een organisatie of meerdere samenwerkende organisaties. De dashboards van een degelijke IT-oplossing kunnen dan, bijvoorbeeld, statistieken afbeelden die de werkelijkheid weergeven en dus overeenkomen met wat de mensen in hun dagelijkse werk ervaren.

Vanuit bedrijfskunde naar proces-ondersteunende IT

Het belang van goede en ondersteunende IT is groot in iedere organisatie. Met de veranderende behoeften en langetermijnstrategie van een organisatie in het achterhoofd, is het van cruciaal belang dat de IT niet snel verouderd en zich snel kan aanpassen. De OLE-methode maakt gebruikt modelgebaseerde generatie van proces-ondersteunende IT. Omdat de IT automatisch gegenereerd wordt door de compiler op basis van een volledig procesmodel, staan de mens en het proces altijd centraal bij de ontwikkeling van IT op deze manier. De IT-oplossing is zo zeer snel aanpasbaar en daarom een heel duurzame oplossing.

In onze trainingen wordt de OLE-methode uitgebreid behandeld en leert u hoe u zelf, zonder enige kennis van programmeren, alle bouwstenen voor het maken van proces-ondersteunende IT kunt ontwikkelen.

Reading Progress: