No-Code: onze model-gedreven aanpak voor het ontwikkelen van workflow software

door | 24 mrt 2022

In de huidige situatie is vaak het softwarepakket leidend, in plaats van de wensen van de eindgebruikers

In de afgelopen 30 jaar hebben bedrijven complexe softwaresystemen aangeschaft voor het tackelen van bedrijfskundige uitdagingen. Deze systemen worden door de gehele organisatie gebruikt, zoals bij inkoop, verkoop, personeelszaken en financiën. Met deze one-size-fits-all pakketten worden bedrijven geforceerd om zich aan te passen aan het proces, zoals dat is voorgeschreven in het geleverde softwaresysteem. Een alternatief hierop is het customizen van deze pakketten. Dit is echter erg duur en complex, aangezien hier (externe) consultants voor ingehuurd dienen te worden en de vertaling van klantwens naar softwarecode lastig te valideren en dus realiseren is.

De meeste bedrijven kiezen er daarom voor zich aan te passen aan een softwarepakket. Maar niet ieder bedrijf heeft dezelfde werkwijze als de software voorschrijft. Hierdoor ontstaan er gaten tussen de geleverde software en de gewenste werkwijze van het bedrijf. Dit resulteert in activiteiten die buiten het systeem uitgevoerd worden, bijvoorbeeld met behulp van Excel sheets of zelfs papierwerk. Dit maakt processen onzichtbaar en niet stuurbaar. Ook verhoogt het de foutgevoeligheid en complexiteit. Bedenk maar eens wat voor een gevolgen het kan hebben voor het proces als een medewerker zijn Excel sheet kwijtraakt of ziek wordt. De gevolgen hiervan zijn vaak niet te overzien.

Een model-gedreven aanpak voor software ontwikkeling

Een model-gedreven aanpak beoogt de gaten te dichten waar legacy software niet aansluit bij het gewenste proces van een bedrijf. Onze model-gedreven aanpak ligt dichtbij een zogeheten low- of no-code oplossing. Hiermee refereren wij naar een manier van softwareontwikkeling die erop gericht is om met minder (of geen) programmeerwerk geavanceerde software te bouwen. In plaats van veel programmaregels invoeren, ligt het accent bij deze methode op het samenvoegen van bouwstenen om de gewenste functionaliteit te verkrijgen. Een voordeel van een model-gedreven aanpak is dat een model zich uitstekend kan lenen als blauwdruk, die gemakkelijk te begrijpen is door de eindgebruikers en waarop verder verbeterd kan worden, zoals het elimineren of automatiseren van overbodige of niet waarde toevoegende activiteiten zoals mail verkeer en handovers.

No-Code solution to create Workflow Software
No-Code solution: from Flowchart to Workflow Software

Het verschil met andere low- of no-code oplossingen

Waar de meeste low- of no-code oplossingen blijven steken op het kunnen ontwikkelen van front-end applicaties, richten wij ons op de ontwikkeling van een compleet functionerend workflow systeem. Compleet in de zin van een aantrekkelijke interface voor iedere gebruiker, plus een werkende back-end voor het (automatisch) ophalen, opslaan en wegzetten van informatie. Modellen direct vertalen naar software met behulp van een compiler resulteert erin dat wij valideerbaar en razendsnel werkende software kunnen bouwen die aansluit bij de gewenste werkwijze van een bedrijf in plaats van het handmatig schrijven en testen (de-buggen) van miljoenen regels code. Op deze wijze wordt software een facilitator van procesverbetering en innovatie, in plaats van een belemmering.

Meer informatie over deze methode is te verkrijgen door het lezen van deze blog of door contact met ons op te nemen.

Reading Progress: