Blockchain en Procesmanagement

door | 23 mrt 2022

Waar de eerste toepassingen van blockchain zich beperkten tot crypto’s, zijn de laatste jaren enorme stappen gezet om de toepasbaarheid van blockchain technologie te vergroten in verschillende sectoren. Blockchain maakt dingen mogelijk die voorheen, met traditionele database oplossingen, niet mogelijk waren. Specifiek kan blockchain gebruikt worden om nieuwe structuren op te zetten en bestaande structuren, zoals processen, veel efficiënter en klantgerichter in te richten.

Proces-denken en Procesmanagement

Processen zijn overal en zijn er in veel verschillende soorten en maten. Denk bijvoorbeeld aan een openbare aanbesteding, het kopen van een huis, het produceren of leveren van een product, het solliciteren op en ingewerkt worden bij een nieuwe baan, of het doorlopen van een medisch traject. Wat deze processen gemeen hebben, is dat ze een expliciet begin- en eindpunt hebben, en bestaan uit een set gerelateerde en logisch geordende stappen waarbij activiteiten worden uitgevoerd en beslissingen worden genomen om een bepaald doel te bereiken. Bij de uitvoering van zulke activiteiten en het maken van dergelijke beslissingen is informatie nodig en wordt er nieuwe informatie geproduceerd. Tegenwoordig gebruikt nagenoeg iedere organisatie IT-systemen die hierbij zouden moeten ondersteunen (zie ook Workflow Software).

Procesmanagement richt zich op het ‘end-to-end’ organiseren, beheersen en optimaliseren van opeenvolgende gebeurtenissen door verschillende afdelingen en organisaties heen. Hierbij wordt een bepaald doel centraal gezet, waarna bepaald wordt hoe dit bereikt kan worden. Niet de organisatiestructuur of een IT-systeem is leidend, maar het doel en het proces om dat op een zo goed mogelijke manier te bereiken.

Integratie tussen gerelateerde functies, afdelingen en organisaties is essentieel voor het effectief en efficiënt behalen van organisatiedoelen. Proces denken en een ondersteunend IT-systeem dat coördineert, aanstuurt en inzicht geeft, spelen hierbij een heel belangrijke rol. Echter komen IT-systemen vaak niet overeen met de gewenste procesuitvoering, werken verschillende functies en organisaties in verschillende systemen, en hebben deze systemen vaak veel moeite om goed met elkaar te communiceren. 

De rol van Blockchain in Procesmanagement

Blockchain wordt door enthousiastelingen beschouwd als de grootste uitvinding sinds het internet. Het is een speciaal soort database technologie dat veiligheid, traceerbaarheid, transparantie en non-muteerbaarheid van opgeslagen data verzekert. Door deze mantra kunnen partijen effectief en efficiënt samenwerken, zelfs zonder dat zij ingewikkelde contracten met elkaar aan hoeven te gaan of dat er tussenkomst van een onafhankelijke derde partij nodig is om vertrouwen te bewerkstelligen.

Blockchain technologie stimuleert samenwerkingen binnen en tussen organisaties.  Door verschillende partijen in één systeem te laten werken, beschikt iedereen over dezelfde informatie en kan er niet onopgemerkt geknoeid worden met de opgeslagen informatie. Hierdoor zorgt blockchain ervoor dat processen, binnen en tussen organisaties, meer gestroomlijnd en effectiever verlopen.  

Een voorbeeld hiervan is, bijvoorbeeld, Vinturas, een start-up uit Groningen, dat de volledige productieketen van voertuigen stroomlijnt en inzichtelijk maakt. Waar voorheen de verschillende samenwerkende partijen in de keten allemaal hun eigen systemen en Excel-sheets bijhielden, wordt alle relevante informatie nu via de blockchain direct gedeeld met de relevante partijen. Hierdoor kunnen processen beter op elkaar afgestemd worden, vindt nauwelijks nog onnodig en dubbel werk plaats en heeft iedereen real-time inzicht in de gedeelde werkelijkheid. Eenzelfde soort oplossing is terug te zien in de oplossing van Walmart Canada en diens 70 logistieke partners, waarover HBR een artikel heeft geschreven.

Blockchain zorgt voor integratie en transparantie doordat partijen samen in één systeem werken

Volg één van onze trainingen om een expert te worden op het gebied van Blockchain en Procesmanagement

Bij FlowChain Academy stellen wij onze deelnemers in staat om blockchain technologie kritisch te analyseren om te bepalen of het van toegevoegde waarde kan zijn voor bepaalde processen in hun organisaties. Echter beginnen wij altijd bij het doel van het proces, om vervolgens te bepalen welke stappen, stakeholders, data, systemen en technologieën (zoals blockchain) nodig zijn om dit doel te behalen. Waarom wij geloven in die aanpak leest u hier en hier.

Dankzij onze samenwerking met NorthChain bieden wij ook opleidingen aan tot Workflow Engineer, waarna deelnemers, zónder te hoeven programmeren, zelf een private blockchain oplossing kunnen realiseren. Hoe dat kan, leest u hier.

Reading Progress: