BLOGS VAN FLOWCHAIN ACADEMY

De nut en noodzaak van data-gedreven werken

De nut en noodzaak van data-gedreven werken

Een data-gedreven organisatie is een organisatie waar gewerkt wordt volgens het principe dat beleid en beslissingen genomen worden op basis van data. Data kan bestaan uit ervaring en vakkennis, maar ook uit feiten en gegevens die tijdens de uitvoering van de...

Lees meer
De wat, waarom en hoe van procesmodelleren

De wat, waarom en hoe van procesmodelleren

Organisaties voegen waarde toe door het uitvoeren van bepaalde bedrijfsprocessen. Bedrijfsprocessen bestaan uit een stel gerelateerde en logisch geordende stappen, waarbij taken worden uitgevoerd en beslissingen worden genomen om een bepaald doel te bereiken. Het is...

Lees meer
Blockchain en Procesmanagement

Blockchain en Procesmanagement

Waar de eerste toepassingen van blockchain zich beperkten tot crypto’s, zijn de laatste jaren enorme stappen gezet om de toepasbaarheid van blockchain technologie te vergroten in verschillende sectoren. Blockchain maakt dingen mogelijk die voorheen, met traditionele...

Lees meer
De OLE-methode: Van Flowchart naar Blockchain

De OLE-methode: Van Flowchart naar Blockchain

Eén van onze marketing-slogans is dat wij deelnemers aan onze trainingen kunnen opleiden tot de ‘next-generation software developers’. Het doel van deze blog is om in het kort toe lichten waarom en hoe we dat doen. Proces moet leidend zijn, en niet de IT. Allereerst...

Lees meer
Workflow Software

Workflow Software

Tegenwoordig gebruikt zo goed als iedere organisatie IT-systemen, die bij de uitvoering van verschillende activiteiten en het maken van beslissingen zouden moeten ondersteunen (zie ook de blog over data-gedreven werken). Idealiter zorgen deze systemen voor een...

Lees meer