De nut en noodzaak van data-gedreven werken

De nut en noodzaak van data-gedreven werken

Een data-gedreven organisatie is een organisatie waar gewerkt wordt volgens het principe dat beleid en beslissingen genomen worden op basis van data. Data kan bestaan uit ervaring en vakkennis, maar ook uit feiten en gegevens die tijdens de uitvoering van de...